NORTEK – Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic

Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) NORTEK din Regiunea de Dezvoltare Nord, cu o suprafață de 6054 mp, este un centru destinate pentru rezidenții care planifică să dezvolte activități sau să lanseze start-upuri în domeniul inovării și transferului tehnologic.

NORTEK  exercită un impact pozitiv asupra celor circa 4.000 de studenți ai Universității din Bălți, care beneficiază de laboratoare, spații de co-working și de expoziții, zone de printare 3D, robotică, microelectronică, fablab. Astfel, și companiile din domeniile fashion, IT, inginerie, creativitate și automotive din Regiunea de Dezvoltare Nord pot crea proiecte de colaborare, cercetare și dezvoltare tehnologică (R&D).

NORTEK este rezultatul unui parteneriat de succes dintre sectoarele public și privat, Universitatea de Stat „Alecu Russo» din Bălți și partenerii de dezvoltare, creat prin contribuția financiară a Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției de Dezvoltare Regională Nord, din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).