Facultatea de Științe Reale, economice și ale Mediului

Fiecare facultate are propria sa istorie, plină de evenimente și realizări semnificative.  Istoria Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului a pornit cu 77 de ani în urmă, în depărtatul an 1947, când în fostul Institut Învățătoresc din Bălți a fost creată Secția de Fizică și Matematică. În anul 1954, odată cu reorganizarea Institutului Învățătoresc în Institut Pedagogic, Secția de Fizică și Matematică a devenit una din cele trei facultăți, Facultatea de Fizică și Matematică. Atragem atenția domniilor voastre asupra faptului că în anii 50 ai secolului trecut Facultatea de Fizică și Matematică era o „piesă” clasică în „construcția” majorității dintre instituțiile de învățământ superior.

Modernizarea facultății s-a manifestat prin lărgirea permanentă a setului programelor de studii, apariția unor structuri didactice noi sau reorganizarea structurilor existente. Schimbările și inovațiile respective pot fi urmărite și după schimbarea denumirii facultății:

1992 — Facultatea de Tehnică, Fizică și Matematică (anul reluării pregătirii profesorilor de matematică),

2003 — Facultatea de Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică,

2011 — Facultatea de Științe Reale.

În anul 1995, în cadrul Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți, apare prima facultate cu profil nepedagogic – Facultatea de Economie și Drept, care în 1998 este divizată în 2 facultăți separate – Faculatea de Economie și Facultatea de Drept.

Puțin mai târziu, în 2003, în structura Universității din Bălți, apare cea de-a opta facultate — Facultatea de Științe ale Naturii și Agroecologie.

În 2013, în rezultatul fuziunii a 3 facultăți:  Facultatea de Științe Reale, Facultatea de Economie, Facultatea de Științe ale Naturii și Agroecologie, apare Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului.

În prezent, facultatea pregătește specialiști în 7 domenii de instruire (inginerie și activități inginerești, științe ale educației, servicii publice, științe economice, tehnologii ale informației și comunicațiilor, tehnologii de fabricare și prelucrare, științe ale mediului) în cadrul a 10 programe de studii la ciclul I (licenţă) şi 10 programe de studii la ciclul II (master). Facultatea are o conexiune strânsă cu sectorul economic real: programele de studii ale facultății permit pregătirea specialiștilor, necesari pentru o listă exactă a întreprinderilor pentru realizarea scopurilor bine determinate (întreprinderile din cadrul ZEL Bălți, bănci, instituții de învățământ, laboratoare, agenții turistice, fabrici, stații meteorologice, companii din domeniul IT etc.). Sunt încheiate multiple acorduri de colaborare cu diverse instituții de stat și companii private.

Cartea de vizită a facultății o constituie absolvenții ei, care activează pe toate continentele globului pamântesc (în afară de Antarctida!).

Facultatea se mândrește cu absolvenții săi: Leonid Amoașii, profesor de matematică, grad didactic superior, ex-director al Liceului Teoretic ,,M. Eminescu” din Bălți; Constantin Gaindric, dr. hab. în științe tehnice, prof. univ., membru-corespondent al AȘM, Doctor Honoris Causa a universității; Ilie Lupu, dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ., Doctor Honoris Causa a universității; Leonid Babii, dr. hab. în științe economice, prof. univ., ex-vice-primar de Bălți; Pavel Topala, dr. hab. în științe tehnice, prof. univ., președintele Consiliului Științific al universității; Petru Cojuhari, dr. hab. în științe fizico-matematice, profesor la Universitatea de Științe și Tehnologii din Crakow, Polonia; Efim Aramă, dr. hab. în științe fizico-matematice, profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițeanu” din Chișinău; regretatul Leonid Gherman, dr. hab. în științe fizico-matematice, profesor la Universitatea de Stat din Moldova; mai mult de 50 de doctori în științe, conferențiari universitari.

Reprezentanții facultății au ocupat și ocupă permanent posturi înalte manageriale în fostul Institut Pedagogic și Universitate. Amintim aici rectorii: prof. univ. Vasile Ceban, prof. univ. Nicolae Filip, prof. univ. Valeriu Cabac (interimar), conf. univ. Eugeniu Plohotniuc (interimar), conf. univ. Natalia Gașițoi; prorectorii: prof. univ. Nicolae Filip, conf. univ. Boris Bâcikov, conf. univ. Petru Petrușin, conf. univ. Semion Băncilă, conf. univ. Valeriu Guțan, prof. univ. Valeriu Cabac, conf. univ. Petru Gorodenco, conf. univ. Alexandru Balanici, conf. univ. Natalia Gașițoi.