Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte constituie o subdiviziune didactico-științifică și administrativă a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile: legislației Republicii Moldova in vigoare, Statutului și regulamentelor USARB

Facultatea are misiune didactică, de cercetare științifică și de consiliere psihologică, fiind concepută și implementată pentru a răspunde cerințelor sistemului educațional și societății. Principala preocupare a facultății o reprezintă formarea inițială și continuă a cadrelor didactice, a psihologilor și a cadrelor manageriale, capabile să se adapteze și să se integreze socioprofesional și să fie deschiși spre competiție, schimbare și inovare.

Obținerea recunoașterii naționale și internaționale a programelor de formare profesională inițială și continuă prin dezvoltarea unei culturi organizaționale orientate spre calitate, prin (re)acreditarea programelor de studii universitare, prin diseminarea și valorificarea experiențelor de succes, prin crearea de parteneriate cu instituțiile din țară și de peste hotare, prin participarea la proiecte naționale și internaționale, prin implicarea tuturor membrilor facultății în realizarea obiectivelor strategice și în luarea deciziilor.

Facultatea se angajează ca, în orice circumstanțe, în întreaga sa activitate, să se ghideze de următoarele valori fundamentale, care sunt corelate direct cu valorile fundamentale ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Integritate, Responsabilitate, Colaborare,  Siguranță, Libertatea de gândire și exprimare, Transparență, Inovare, Excelență, Prezentare.