Facultatea de Litere

Istoria Facultăţii de Litere începe la 12 iunie 1945, când la Bălţi se deschide Institutul Învăţătoresc. Primele două facultăţi ale acestei instituţii de învăţământ sunt cele de Istorie şi Filologie şi Ştiinţe ale Naturii şi Geografie. Deşi instituţia este supusă mai multor reorganizări — Institut Pedagogic, în 1953 şi 1954, iar ulterior devine Universitate de Stat (1992) – aceasta va păstra mereu în structura sa Facultatea de Litere, care va pregăti, în peste 75 de ani de activitate, circa 9000 de profesori de limba şi literatura română, rusă, ucraineană, franceză, engleză, germană, spaniolă, mulţi dintre care s-au afirmat şi în calitate de cercetători în catedrele facultăţii, în sistemul universitar naţional sau în subdiviziunile de profil ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei. În anul 2008, în cadrul Facultăţii de Litere s-a diversificat oferta de instruire, deschizându-se specialitatea Jurnalism

Facultatea de Litere reprezintă o structură academică reorganizată în anul 2013, în cadrul căreia sunt reunite toate specialitățile/specializările de la fostele Facultăți de Filologie și Limbi și Literaturi Străine, împreună cu personalul științifico-didactic și cel didactico-auxiliar care activează în cadrul catedrelor acestor facultăți.

Din anul 2020, Facultatea de Litere pregătește specialiști în domeniul general de studiu 011. Științe ale educației, precum și la domeniile 023. Filologie, 032. Jurnalism și informare. Având posibilitatea să studieze limba și literatura română, limba franceză, limba engleză, limba spaniolă, limba germană, limba și literatura rusă, limba și literatura ucraineană (opțional, limbile poloneză, maghiară etc.), studenții de la ciclul de licență pot deveni ulterior profesori, purtători de cuvânt, redactori, translatori, secretari-referenți în instituțiile guvernamentale și non-guvernamentale, interpreți, filologi, redactori/stilizatori în edituri etc. Obținând titlul de Licențiat în Științe ale educației și/sau Licențiat în Filologie, și/sau Licențiat în Științe ale comunicării, studenților li se creează posibilitatea de a urma ciclul II, masterat la următoarele programe (acreditate de ANACEC în 2022): Didactici moderne ale disciplinelor filologice, Didactica limbii române în școala alolingvă, Didactica literaturii universale, Didactica Limbii Franceze, Didactica Limbii Engleze, Limbi moderne aplicate (limba engleză), etc.

Facultatea de Litere a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost și rămâne un important centru academic în domeniul umanistic, contribuind la formarea numeroșilor specialiști în literatură, lingvistică, jurnalism, limbi străine și alte domenii conexe. De-a lungul anilor, Facultatea de Litere și-a consolidat prestigiul și a început să ofere o gamă largă de programe educaționale în domeniul literaturii, lingvisticii, culturii și educației. De asemenea, s-au dezvoltat programe de cercetare în colaborare cu alte instituții academice din țară și din străinătate. Facultatea de Litere a USARB este implicată în diverse proiecte de cercetare și dezvoltare culturală, contribuind la promovarea și conservarea patrimoniului cultural al Moldovei.